Bildiriler

01 2020 Nasıh Sarp ERGÜVEN, Burcu ÖZSOY, Özgün OKTAR, Sinan YİRMİBEŞOĞLU, “IMO’nun Kutup Kodu’nun Uygulanması: Multidisipliner Yaklaşımla Eleştirel Bir Bakış”, Kutup Hukuku 2020 Sempozyumu, Kobe / Japonya, 23-25 Kasım 2020.
02 2023

Rebecca CAMPOS-CUELLAR, Rocío PRIETO GONZÁLEZ, Laurent BOUVERET, Mustafa SÖZEN, Olexiy YANCHUKOV, Nastassia ULUDÜZ, Karina VİSHNYAKOVA, Jeffrey BERNUS, "Humpback whale population of Lesser Antilles: testing of the individual's recognition through two photo-ID platforms", Humpback whale World Kongresi, Dominik Cumhuriyeti, 6-10 Mart 2023.

     

 

           

-A +A