Bildiriler

01        2020    Nasıh Sarp ERGÜVEN, Burcu ÖZSOY, Özgün OKTAR, Sinan YİRMİBEŞOĞLU, “IMO’nun Kutup Kodu’nun Uygulanması: Multidisipliner Yaklaşımla Eleştirel Bir Bakış”, Kutup Hukuku 2020 Sempozyumu, Kobe / Japonya, 23-25 Kasım 2020.

-A +A