Kutup Bilimleri Stratejisi ve Eğitim

  • Kutup Bilim Programı Süreci
  • Üs Fizibilite Çalışmalarında Bilimsel İhtiyaçların Araştırılması
  • Kutup Bilimleri Sempozyum, Çalıştay ve Toplantıları
  • Bilim Projelerinin Çağrı Süreçleri
  • Uluslararası Kutup Bilimleri Çağrıları
  • Ön/Son Kutup Sefer Bilim Raporları
  • SCAR (The Scientific Committee on Antarctic Research) Süreçlerinin Takibi
  • Kutup Bölgelerinin Sosyo-Kültürel ve Ekosistem Değerlendirmesi
  • Ulusal Kutup Çalışmalarının Ulusal ve Uluslararası Platformlara Aktarılması
  • Kutup Bölgeleri Toplumsal Farkındalık Çalışmaları ve Küresel İklim Değişikliği Seminerleri

 

-A +A