2019 - 2020 Projeleri

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi, Yürütücü: Doç. Dr. Burcu ÖZSOY, 2020

 1. Horseshoe Adası'ndan Toplanan Çevresel Örneklerde Organik ve İnorganik Kirleticilerin Belirlenmesi ve Ön Konsantrasyon Stratejileri ile Birleştirilmiş Kromatografik ve Spektroskopik Yöntemlerle Analiz Edilmesi, Yürütücü: Prof. Dr. Sezgin Bakırdere (YTÜ)
   
 2. King George Adası (KB Antarktika) Magmatizmasının Kökeni ve Zamanı: Meozoik-Senozoik Magmatik Yay Evrimine Yaklaşımlar, Yürütücü: Prof. Dr. Şafak Altunkaynak (İTÜ)
   
 3. Horseshoe Adası’nın Kıyısal Mikroalg ve Siyanobakteri Çeşitliliğinin Belirlenmesi, Kültür Koleksiyonu Oluşturulması ve Kültüre Alınan Türlerin Genel Biyoteknolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Yürütücü: Doç. Dr. Turgay Çakmak (İstanbul Medeniyet Ünv.)
   
 4. Antarktika’da Horseshoe Adası’nda Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) İstasyonunun Kurulması, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Oğuz Selbesoğlu (YTÜ)
   
 5. Antarktika’da Faure Adası’nda Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) İstasyonunun Kurulması, Yürütücü: Harita Genel Müdürlüğü
   
 6. Horseshoe Adası’nda Kurulan Meteoroloji İstasyonunun Bakım ve Yenileme Faaliyetleri, Yürütücü: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
   
 7. Eğitim Projesi, Yürütücü: Canan Evecen
   
 8. Antarktika'da Meteorit Arama ve Toplama Seferleri, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yeşiltaş (Kırklareli Ünv.)
   
 9. Horseshoe Adası'nın Çok Işınlı Echosounder Kullanılarak Hidrografik İncelenmesi, Yürütücü: Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
   
 10. Araştırmacıların Sağlık Durumlarının Gözlemlenmesi, Yürütücü: Dr. Seren Kırmızı / Dr. Selahattin Çakıroğlu (İÜ)
   
 11. Araştırmacıların Psikolojik ve Tıbbi Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi, Yürütücü: Prof. Dr. Hayriye Elbi (Ege Ünv.)
   
 12. Kutup Bölgeleri Hakkında Toplumun Bilinçlendirilmesi için Medya ve Belgesel Çalışmaları, Yürütücü: Anadolu Ajansı/TRT
   
 13. Antarktika Yarımadası’nda Bulunan Marguerite Bay Adaları’nın Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Yürütücü: Sergey Kakareka (Belarus)
   
 14. Horseshoe Adası’nın Hidrobiyolojik açıdan İzlenmesi, Yürütücü: Lyubomir Kenderov (Bulgaristan)
   
 15. TAE-4'te Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri, Yürütücü: Furkan Ali Küçük (İTÜ)
-A +A