2021 - 2022 Projeleri

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Burcu ÖZSOY, 2022

 

 1. Horseshoe Adasında (Batı Antarktika) Yüzeyleyen Tektono-Magmatik Ve Metamorfik Birimlerin Yüzeyleme Yaşlarının Fizyon İzi Ve U-Th/He Yöntemi ile Araştırılması, Yürütücü: Dr. Burcu Karataş (Çukurova Ünv.)
   
 2. Antarktika'daki Alg Patlamalarının Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Tespiti, Takibi Ve Haritalandırılması Sonrasında Belirlenen Bölgelerdeki Nitrat Ve Fosfat Miktarlarının Özel Tasarım Sensörler Kullanılarak Yerinde Eş Zamanlı Ölçümü Ve Kutup Alg Patlamalarında Baskın Türlerin Tespiti, Yürütücü: Prof. Dr. Didem Özçimen (YTÜ)
   
 3. Bilim-Politika Etkileşiminde Kutup Çalışmaları: Antarktika Ulusal Bilim Programı Örneği, Yürütücü: Dr. Elçin Doruk (Yaşar Ünv.)
   
 4. Horseshoe Adası (Antarktika Yarımadası) Likenleşmiş Mantar Türlerinin DNA Barkodlamaları ve Stres İlintili Genlerin Karşılaştırılmalı Ekspresyon Analizleri, Yürütücü: Prof. Dr. M. Gökhan Halıcı (Erciyes Ünv.)
   
 5. Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadayı (Atatürk Ünv.)
   
 6. Astronomi için Antarktika'da Yer Seçimi, Yürütücü: Prof. Dr. Nazım Aksaker (Çukurova Ünv.)
   
 7. Antarktika Tae-6 Kutup Bölgesi Omurgasizlarinin (Ostracoda, Bentik Harpacticoida Ve Kinorhyncha) Belirlenmesi ve Sedimentolojik Analizler, Yürütücü: Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu (İzzet Baysal Ünv.)
   
 8. Sığ Sular Için Uydu-Kaynaklı Batimetri Modellemesi: Horseshoe Adası Özelinde Bir Araştırma, Yürütücü: Doç. Dr. Uğur Algancı (İTÜ)
   
 9. Horseshoe Adası (Antarktika) Çevresi Neritik Zonu Zooplankton ve İhtiyoplankton Türlerinin DNA Barkodlama Yöntemi ile Belirlenmesi Ve Morfolojik Özelliklerinin Tanımlanması, Yürütücü: Doç. Dr. Yalçın Yaman (Tarım ve Orman Bakanlığı)
   
 10. Horseshoe Adası Çevresel Örneklerinden Yeni Aktinobakteri Türlerinin Keşfi, Tüm Genom Analizine Dayalı Polifazik Karakterizasyonu ve Akuakültürde Probiyotik Olarak Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması, Yürütücü: Doç. Dr. Hilal Ay (Ondokuz Mayıs Ünv.)
   
 11. Antarktika Geçici Türk Araştırma Bölgesinin Atmosferik Ve Astronomik Kalite Bakımından İncelenmesi Ve İleride Yapılacak Astronomik Ve Atmosferik Araştırmalar İçin Ön Çalışma Ve Testler, Yürütücü: Dr. Onur Şatır (Atatürk Ünv.)
   
 12. GNSS verileri ile Yer kabuğu hareketlerinin belirlenmesi, HGM
   
 13. Antarktika Bölgesinde Atmosferik Dikey Profiller Ve Aerosollerin Yersel Ve Uydu Bazlı Teknikler İle İzlenmesi, İkili İşbirliği Projesi (TÜBİTAK-İTÜ-NASB)
   
 14. UAV-GPR Gözlemleriyle Antarktika Horseshoe Adasında Buzulların İzlenmesi ve 3 Boyutlu Modellenmesi, İkili İşbirliği Projesi (TÜBİTAK-İTÜ-BAI)
-A +A