Tez Bilgileri

LİSANSÜSTÜ TEZLERİ

Doktora

 • Burcu Özsoy, Danışman: Hongjie Xie, Yüzey ve Uzay Kaynaklı Altimetriden Antarktika Deniz Buz Kalınlığının Tahmini, Teksas Üniversitesi, 2010
 • Okan Bozyurt, Danışman: Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, Güneş Aktivitelerinin Kuzey Atlantik Salınımı Ve Arktik Salınım Üzerindeki Etkileri İle Bunların Yağış Ve Sıcaklık Değerleri Bakımından Türkiye'den Örnekler İle Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı / Fiziki Coğrafya Bilim Dalı, 2010
 • Tuğba Öztürk, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, Regcm4.0 Modelinin Arktik Ve Alt-Arktik (Orta, Ortadoğu Ve Kuzeydoğu) Asya Bölgelerindeki Sıcaklığın Sıcak Tarafa Sapmasını İyileştirmek İçin Fiziksel Parametrizasyon Geliştirilmesi, Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, 2014
 • Elçin Doruk, Danışman: Prof. Dr. Siret Hürsoy, Ortak Miras Antarktika'nın Uluslararası Rejim Kapsamında Yönetimi, Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • Ahmet Civanoğlu, Danışman: Prof. Dr. Hasan Berke Dilan, Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler: Antarktika'da Türk Araştırma Üssü Kurulması Ve Kıtanın Geleceği Hakkında Öngörüler, Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
 • Meriç Karahalil, Danışman: Prof. Dr. Burcu Özsoy, Kutup Sularında Faaliyet Gösteren Gemilere Yönelik Kod, Kutup Kodu'nda Arktik ve Antarktika İçin Yer Verilmeyen Hususlar Ve Kutup Kodu’nun Geliştirilmesi İçin Öneriler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı, 2021.
 • Elif Seda Koçoğlu, Danışman: Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, Organik/İnorganik Analitlerin Farklı Matrikslerde Tayinlerine Yönelik Yenilikçi Önderiştirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Kutup Örneklerinde Element Dağılımları, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Anabilim Dalı, 2022.

 

Yüksek Lisans

 • Seray Toker, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Arktik Bölgesi Enerji Geleceğinde Amerika Birleşik Devletleri Ve Rusya: Rekabet Ya Da İş Birliği?, İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
 • Selçuk Demirkılınç, Danışman: Prof. Dr. Harun Gümrükçü, Bölgeselcilik Çalışmaları Çerçevesinde Arktika'nın Politik Bir Bölge Olarak Tanımlanışı Ve Arktika Bölgeselciliği, Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2015
 • Aybüke İnan, Danışman: Prof. Dr. Harun Gümrükçü, Kurumsallaşma Çerçevesinde Arktika'da Deniz Alanları Sınırlandırılması, Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2015
 • Mehmet Ersan, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, İklim Değişikliği Işığında Arktik Denizcilik Aktivitelerinin Geleceği, İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
 • Nurcihan Dernek, Danışman: Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ve Doç. Dr. Burcu Ozsoy, Uzaktan Algılama Teknikleriyle Arktik Bölgesi Ve Antarktika Kıtasındaki Deniz Buzlarının Belirlenmesi, Gebze Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017
 • Eda Ayaydın, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gizem Alioğlu Çakmak, Arktik Bölge: Küresel Isınmanın Etkisi & Enerji Kaynakları Yarış, Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2017
 • Oktay Ateş, Danışman: Doç. Dr. Fatih Özbay, Rusya Federasyonu'nun Arktik Politikası, İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrasya Çalışmaları Anabilim Dalı, 2017
 • Özgün Oktar, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Güney Okyanusu Deniz Buzu İçin Yersel Konumlandırılmış Ve Uydu Verisi İle Veri Kümesi Oluşturmak, İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, 2018
 • Ezgi Gizem Pelin, Danışman: Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, Galindez Adası (Antarktika Yarımadası) Sediment Ve Biyota (Notothenia Coriiceps Ve Trematomus Bernacchii) Örneklerinde Pah Ve Dl-Pcb Düzeylerinin Araştırılması, Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 • Türkan Erdem, Danışman: Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, Galindez Adası (Antarktika Yarımadası) Sediment Ve Balık Örneklerinde Pestisit Bileşiklerinin Araştırılması, Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 • Sinan Yirmibeşoğlu, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Ulusal Antarktik Bilim Seferi–I (TAE-I)'de Deniz Buzu Gözlemleri Ve Denizcilik Meteorolojisi Kayıtları, İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, 2018
 • Berna Gürcan, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayşe Öztürk, Çevresel Güvenlik Ve İklim Değişikliği Çerçevesinde Devletlerin Arktik Bölgesindeki İddialarının Analizi, Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019
 • Selvican TÜRKDOĞAN, Danışman: Doç. Dr. Doğa Doğan, Antarktika, Güney Shetland Adalarında Gaz Hidrat Barındıran Sedimanların Isı Ve Akışkan Akış Modellemesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
 • Elvıra Khafızullına, Danışman: Doç. Dr. Sezgin Kaya, Jeopolitik Perspektiften Rusya'nın Arktik Bölge Politikası, Bursa Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019
 • Ali Berkul, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Udum, İklim Değişikliğinin Rusya'nın Arktik Bölgesindeki Enerji Güvenliği Politikasına Etkilerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019
 • Süleyman Faruk KIRKINCI, Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz KAYA, Antarktika Kaynaklı Örneklerden Dalapon Herbisitini Parçalayan Bakterilerin İzolasyonu, Karakterizasyonu Ve Tanısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020
 • Sena GÜLSOY, Danışman: Prof. Dr. Didem ÖZÇİMEN, Kutup Alglerinden Fikosiyanin Pigmenti Eldesi İçin Biyoproses Tasarımı, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, Haziran 2020.
 • Hilal CURA, Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Olgun KIYAK, Antarktika Tatlı Su Diyatom Türlerinin Mikroskopik Ve Moleküler Teknikler Kullanarak Tanımlanması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2020.
 • Furkan Ali KÜÇÜK, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan KAHYA, TAE-3 Kapsamında Gökyüzü Parlaklığı Ölçümü Ve Analizi: Antarktika İçin Vaka Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2020.
 • Yağmur Güneş, Danışman: Prof. Nurgül Çelik Balcı, Eş Danışman: Paul A. Schroeder, Sediman ve Su Jeokimyası Verileri ile Buzul Erimesi Etkisindeki Volkanik Kayaçların Alterasyon Profillerinin İncelenmesi; Admiralty Körfezi, Antarktika Örneği, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020.
 • Tülay Borahan, Danışman: Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, Demir, Kobalt ve Kadmiyum’un Tayinlerine Yönelik Sıvı ve Katı Faz Esaslı Yenilikçi Mikroekstraksiyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Gerçek Örneklere Uygulanmaları, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Anabilim Dalı, 2021.
 • Zeynep Tekin, Danışman: Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, Eş Danışman: Dr. Nizamettin Özdoğan, Çeşitli Organik ve İnorganik Analitlerin Tayinlerinde Grafen Oksit ile Fonksiyonlandırılmış Demir Nanokompozitler ve Zirkonyum Nanopartiküllerin Uygulamaları, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Anabilim Dalı, 2021.
 • Melis Yüksel, Danışman: Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, İnsanlığın Ortak Mirası ve Antarktika’nın Hukuksal Statüsünün Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021.
 • Yağmur Tarhana, Danışman: Prof. Dr. İbrahim Raşit Bilgin, Antarktika'daki robert adası çevresindeki ökaryot çeşitliliğinin metabarkodlama ile belirlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi, 2022.
 • Maral Selin Ercan, Danışman: Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, Poliaromatik hidrokarbonların yüksek Doğrulukta Tayinine yönelik duyarlı mikroekstraksiyon stratejisinin geliştirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Anabilim Dalı, 2022.
 • Efecan Özcan, Danışman: Prof. Dr. Burcu Özsoy, Eş Danışman: Dr. Osman Okur, Antarktik Sefer Araştırma Gemilerinin Karbon Emisyonlarının Belirlenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı, 2022.
 • Doğaç Baybars Işıler, Danışman: Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktik Turizmin On Yıllık Analizi ve Güncel Eğilimlerin İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı, 2022.
 • Gamze Neşe Özcan, Danışman: Doç. Dr. Elif Genceli Güner, Antarktika Buzullarında Kimyasal Analizler, İstanbul Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2022.
 • Şehriban Yiğit, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Oğuz Selbesoğlu, Antarktika’da Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Türk Araştırma Üssü Özelinde Bir İnceleme, İstanbul Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2022.
 • İpek Şahin Tan, Danışman: Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, Çevre Örneklerinde Nikelin Eser Seviyelerde Tayini için Eşzamanlı Ekstraksiyon ve Önderiştirme Yöntemi Geliştirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Anabilim Dalı, 2023.
 • Miraç Ercan Gürsoy, Danışman: Hilal Ay, Antarktika Horseshoe Adası’nın Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Metagenomik Analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 2023.
 • Esra Günaydın, Danışman: Prof. Dr. Burak Akpınar, Buzul Alanlarda İnsansız Hava Aracı Verileri İle Üretilen Fotogrametrik Ürünlerin Konumsal Doğruluğunun İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2023
 • Arzu Bal, Danışman: Prof. Dr. Ersan Başar, Arktik deniz buzundaki değişim ve küresel enerji talebinin LNG gemi trafiğine etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023

LİSANS TEZLERİ

 • Özgün Oktar, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Bir Türk Kutup Araştırma Gemisi’nin Minimum Personel Ve Ekipman Değerlendirmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2015
 • Doğaç Baybars Işıler, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Antarktik Turizminin Deniz Buzu Oluşumuna Ve Dağılımına Etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2018
 • Buse Yaren COŞKUN, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Ulusal Antarktika Seferlerinde Kullanılan Gemiler Ve Türk Kutup Gemisi Önerisinde İstatistiksel Yaklaşım, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
 • Mithat KERSU, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Polar Koda Göre Arktik Bölgesindeki Gemilerin Faaliyetleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
 • Mustafa İhsan AĞSU, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Kutup Kodunun (Polar Code) Antarktika Bölgesindeki Uygulamaları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
 • Mustafa ÖZDEMİR, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika Bölgesi’nde Deniz Kirliliğine Karşı Tedbirler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
 • Onur Can KAYHAN, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Kutup Kod Kapsamındaki Kutup Sınıfı Türk Gemilerinin Ve Ülkemizdeki Kutup Sınıfı Gemi İnşa Edebilecek Tersanelerin İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
-A +A