Tez Bilgileri

LİSANSÜSTÜ TEZLERİ

Doktora

 • Burcu Özsoy, Danışman: Hongjie Xie, Yüzey ve Uzay Kaynaklı Altimetriden Antarktika Deniz Buz Kalınlığının Tahmini, Teksas Üniversitesi, 2010
 • Okan Bozyurt, Danışman: Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, Güneş Aktivitelerinin Kuzey Atlantik Salınımı Ve Arktik Salınım Üzerindeki Etkileri İle Bunların Yağış Ve Sıcaklık Değerleri Bakımından Türkiye'den Örnekler İle Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı / Fiziki Coğrafya Bilim Dalı, 2010
 • Tuğba Öztürk, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, Regcm4.0 Modelinin Arktik Ve Alt-Arktik (Orta, Ortadoğu Ve Kuzeydoğu) Asya Bölgelerindeki Sıcaklığın Sıcak Tarafa Sapmasını İyileştirmek İçin Fiziksel Parametrizasyon Geliştirilmesi, Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, 2014
 • Elçin Doruk, Danışman: Prof. Dr. Siret Hürsoy, Ortak Miras Antarktika'nın Uluslararası Rejim Kapsamında Yönetimi, Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • Ahmet Civanoğlu, Danışman: Prof. Dr. Hasan Berke Dilan, Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler: Antarktika'da Türk Araştırma Üssü Kurulması Ve Kıtanın Geleceği Hakkında Öngörüler, Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019

 

Yüksek Lisans

 • Seray Toker, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Arktik Bölgesi Enerji Geleceğinde Amerika Birleşik Devletleri Ve Rusya: Rekabet Ya Da İş Birliği?, İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
 • Selçuk Demirkılınç, Danışman: Prof. Dr. Harun Gümrükçü, Bölgeselcilik Çalışmaları Çerçevesinde Arktika'nın Politik Bir Bölge Olarak Tanımlanışı Ve Arktika Bölgeselciliği, Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2015
 • Aybüke İnan, Danışman: Prof. Dr. Harun Gümrükçü, Kurumsallaşma Çerçevesinde Arktika'da Deniz Alanları Sınırlandırılması, Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2015
 • Mehmet Ersan, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, İklim Değişikliği Işığında Arktik Denizcilik Aktivitelerinin Geleceği, İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
 • Nurcihan Dernek, Danışman: Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ve Doç. Dr. Burcu Ozsoy, Uzaktan Algılama Teknikleriyle Arktik Bölgesi Ve Antarktika Kıtasındaki Deniz Buzlarının Belirlenmesi, Gebze Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017
 • Eda Ayaydın, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gizem Alioğlu Çakmak, Arktik Bölge: Küresel Isınmanın Etkisi & Enerji Kaynakları Yarış, Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2017
 • Oktay Ateş, Danışman: Doç. Dr. Fatih Özbay, Rusya Federasyonu'nun Arktik Politikası, İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrasya Çalışmaları Anabilim Dalı, 2017
 • Özgün Oktar, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Güney Okyanusu Deniz Buzu İçin Yersel Konumlandırılmış Ve Uydu Verisi İle Veri Kümesi Oluşturmak, İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, 2018
 • Ezgi Gizem Pelin, Danışman: Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, Galindez Adası (Antarktika Yarımadası) Sediment Ve Biyota (Notothenia Coriiceps Ve Trematomus Bernacchii) Örneklerinde Pah Ve Dl-Pcb Düzeylerinin Araştırılması, Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 • Türkan Erdem, Danışman: Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, Galindez Adası (Antarktika Yarımadası) Sediment Ve Balık Örneklerinde Pestisit Bileşiklerinin Araştırılması, Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 • Sinan Yirmibeşoğlu, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Ulusal Antarktik Bilim Seferi–I (TAE-I)'de Deniz Buzu Gözlemleri Ve Denizcilik Meteorolojisi Kayıtları, İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, 2018
 • Berna Gürcan, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayşe Öztürk, Çevresel Güvenlik Ve İklim Değişikliği Çerçevesinde Devletlerin Arktik Bölgesindeki İddialarının Analizi, Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019
 • Selvican TÜRKDOĞAN, Danışman: Doç. Dr. Doğa Doğan, Antarktika, Güney Shetland Adalarında Gaz Hidrat Barındıran Sedimanların Isı Ve Akışkan Akış Modellemesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
 • Elvıra Khafızullına, Danışman: Doç. Dr. Sezgin Kaya, Jeopolitik Perspektiften Rusya'nın Arktik Bölge Politikası, Bursa Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019
 • Ali Berkul, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Udum, İklim Değişikliğinin Rusya'nın Arktik Bölgesindeki Enerji Güvenliği Politikasına Etkilerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019
 • Süleyman Faruk KIRKINCI, Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz KAYA, Antarktika Kaynaklı Örneklerden Dalapon Herbisitini Parçalayan Bakterilerin İzolasyonu, Karakterizasyonu Ve Tanısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020
 • Hilal CURA, Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Olgun KIYAK, Antarktika Tatlı Su Diyatom Türlerinin Mikroskopik Ve Moleküler Teknikler Kullanarak Tanımlanması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2020.
 • Furkan Ali KÜÇÜK, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan KAHYA, TAE-3 Kapsamında Gökyüzü Parlaklığı Ölçümü Ve Analizi: Antarktika İçin Vaka Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2020.
 • Yağmur Güneş, Danışman: Prof. Nurgül Çelik Balcı, Eş Danışman: Paul A. Schroeder, Sediman ve Su Jeokimyası Verileri İle Buzul Erimesi Etkisindeki Volkanik Kayaçların Alterasyon Profillerinin İncelenmesi; Admiralty Körfezi, Antarktika Örneği, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020.
 • Efecan Özcan, Danışman: Prof. Dr. Burcu Özsoy, Eş Danışman: Dr. Osman Okur, Antarktik Sefer Araştırma Gemilerinin Karbon Emisyonlarının Belirlenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı, 2022.
 • Gamze Neşe Özcan, Danışman: Doç. Dr. Elif Genceli Güner, Antarktika Buzullarında Kimyasal Analizler, İstanbul Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2022.
 • Şehriban Yiğit, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Oğuz Selbesoğlu, Antarktika’da Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Türk Araştırma Üssü Özelinde Bir İnceleme, İstanbul Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2022.

 

LİSANS TEZLERİ

 • Özgün Oktar, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Bir Türk Kutup Araştırma Gemisi’nin Minimum Personel Ve Ekipman Değerlendirmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2015
 • Doğaç Baybars Işıler, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Antarktik Turizminin Deniz Buzu Oluşumuna Ve Dağılımına Etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2018
 • Buse Yaren COŞKUN, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Ulusal Antarktika Seferlerinde Kullanılan Gemiler Ve Türk Kutup Gemisi Önerisinde İstatistiksel Yaklaşım, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
 • Mithat KERSU, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Polar Koda Göre Arktik Bölgesindeki Gemilerin Faaliyetleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
 • Mustafa İhsan AĞSU, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Kutup Kodunun (Polar Code) Antarktika Bölgesindeki Uygulamaları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
 • Mustafa ÖZDEMİR, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika Bölgesi’nde Deniz Kirliliğine Karşı Tedbirler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
 • Onur Can KAYHAN, Danışman: Doç. Dr. Burcu Özsoy, Kutup Kod Kapsamındaki Kutup Sınıfı Türk Gemilerinin Ve Ülkemizdeki Kutup Sınıfı Gemi İnşa Edebilecek Tersanelerin İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü, Haziran 2019
 • Sena GÜLSOY, Danışman: Prof. Dr. Didem ÖZÇİMEN, Kutup Alglerinden Fikosiyanin Pigmenti Eldesi İçin Biyoproses Tasarımı, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, Haziran 2020
-A +A