DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK MAM'I ZİYARET ETTİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni (MAM) 28 Ocak 2022 tarihinde ziyaret etti. Toplantıda, iş birliği alanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen potansiyel iş birliği toplantısına, TÜBİTAK MAM Başkanı V. Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı V. ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) Müdür V. Prof. Dr. Burcu Özsoy, DGM Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Özer Özbey, TÜBİTAK MAM Hava Kalitesi Yönetimi Grubundan Doç. Dr. Haldun Karan, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Araştırmacı Kpt. Doğaç Baybars Işıler ve Kpt. Yük. Müh. Sinan Yirmibeşoğlu, TÜBİTAK MAM Deniz ve İç Sular Grubundan Başuzman Araştırmacı Aslı Süha Günay, DGM Denizcilik Sörvey Mühendisleri Tolga Sanal ve Esat Güzel katılım sağladı.

İki kurum arasındaki potansiyel iş birliği alanlarının görüşüldüğü toplantıda, TÜBİTAK MAM Hava Kalitesi Yönetimi Grubundan Doç. Dr. Haldun Karan tarafından "Denizcilik Eğitimini Geliştirme Fizibilite Projesi" sunumu yapıldı. 4 ana iş paketine öncelik verilmesi konusunda fikir birliğine varılan projede;

  1. Eğitim gemisi ve sanal eğitim gemisi başta olmak üzere gemi insanı eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
  2. Kılavuz kaptan model gemi destekli eğitim merkezinin oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
  3. Teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülerek uygulama bulacağı “Yangın Eğitim” ve Denizde Canlı Kalma Eğitim” ünitelerinden oluşacak bir “Denizde Emniyet Eğitim Merkezi” nin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmasının yapılması,
  4. Denizciliğe ilginin ve sevginin küçük yaşlarda sağlanması amacıyla mobil “Denizcilik Eğitim Ünitesi” fizibilite çalışmasının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

TÜBİTAK MAM KARE Kpt. Doğaç Baybars Işıler tarafından TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün çalışma ve faaliyet alanlarına yönelik bilgiler içeren “TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları” sunumları gerçekleştirildi. İlerleyen dönemlerde ülkemizin kutup araştırmaları çalışmalarında hem Arktik Okyanusu hem de Güney Okyanusu’ndaki lojistik süreçlerde gemi operasyonları, kutup araştırmacılarına gemi eğitimleri, ülkemizin buz sınıfı gemi üretmesi işletmesi gibi farklı alanlarda da fikir alışverişi yapılarak yeni iş birlikleri potansiyeli ortaya çıkartıldı.

Akabinde, Başuzman Araştırmacı Aslı Süha Günay tarafından TÜBİTAK MAM’ın denizcilik faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Sunumda; 2006 yılında TC. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı (Mülga) ile beraber başlatılan, sonrasında UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü (Mülga) ve UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü (Mülga) ile beraber ortak yürütülen projeler ve sonuçları hakkında kronolojik bilgi verildi.

Bu projeler kısaca şunlardır;

  • Balast Suyu ile Taşınan Zararlı Sucul Organizmaların Kontrolü ve Yönetimi Projesi
  • Acil Müdahale Merkezlerinin Oluşturulması ve Muhtelif Merkezlerimizde Mevcut Durumun Tespiti Projesi (Yardım Arama Kurtarma ve Acil Müdahale Otomasyon Sistemi (YAKAMOS) geliştirilmiştir ve Ulusal Acil Müdahale ve Deniz Emniyeti Merkezi(UDEM) tasarlanmıştır.)
  • Balast Suyu Risk Değerlendirme Yazılımı Projesi
  • Türkiye Denizleri Akıntı ve Kirletici Yayılım Model Sistemi Geliştirilmesi Fizibilite Çalışması

Fotoğraflar

02.02.2022
-A +A