Kutuplar Animasyona Dönüşüyor!

2022 yılında gençlerin büyük ilgisiyle tamamlanan 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri yarışmasında Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında finalist olan Ahsen Karakuş ve Begüm Abdulhayoğlu’nun gerçekleştirdiği proje ilgi görmeye devam ediyor.

Gençler yaptıkları projelerini şöyle özetliyor:

Kutuplarla ilgili bilgilerimiz genel anlamda; kutup ayıları, penguenler, uzak ve soğuk olmalarından öteye gitmemektedir. Kutuplar yalnızca İklim değişimi, artan sera gazı salınımı gibi faktörler değil dünyanın geçmişi ve geleceği adına da kilit rol oynamaktadır.

Proje Amacımız; Kutup bölgelerine dikkat çekmek, Kutuplarda bilimsel çalışmalar yapan Türk bilim insanlarımızı ve çalışmalarını, Arktik Bölge halklarını ve kutup canlılarını tanıtarak bilgiler veren ve bilimsel araştırmalara teşvik eden milli ve yerli bir animasyon hazırlayarak öğrencileri Kutup araştırmalarına teşvik etmektir. Ayrıca Kutup araştırmaları kapsamında Sosyal ve Beşeri bilimlere dikkat çekmek ve hazırladığımız animasyonun öğrenciler üzerindeki etkisini değerlendirme ölçekleriyle analiz etmektir.

Yaptığımız literatür taramasında Antarktika ve Arktik bölgeler hakkında hazırlanmış milli ve yerli bir animasyona rastlamadık. Geçmişten bugüne kutup araştırmalarında yer alan Türk bilim insanlarımızın kutup bilimlerine sağladıkları katkılar kamuoyumuz tarafından yeterince bilinmemektedir. Ayrıca genç nesillerin kutuplar hakkındaki bilgilerini arttırmak ve kutup araştırmalarına teşvik etmek adına animasyon gibi eğlendirici, bilgilendirici ve ilgi çekici araçların gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Biz de bu nedenle bu animasyonu yapma ihtiyacı duyduk. Danışmanımız Mustafa Kemal Kalkan ile çalışmalarımıza başladık. Literatür tarama sonucunda elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda senaryomuzu oluşturduk. Karakter tasarımlarımızı oluşturduktan sonra seslendirmeleri yaptık. Uzun, yorucu ama bir o kadar da zevkli bir süreç sonunda çalışmamızı tamamladık.

Bizim çalışmamızın farkı bir yönü de kutuplara giden bilim insanlarımızdan; Burcu Özsoy, Hakan Yavaşoğlu, Sinan Yirmibeşoğlu ve Özgün Oktar’ın animasyon karakterlerinin oluşturulmasıdır. Karakterlerimiz; kutup bölgelerinin önemi hakkında bilgi vermekte, genç nesillere bilimsel çalışmalar yapmaları konusunda teşvik edici tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Arktik halklarından İnuitlere de animasyonumuzda yer verilmiş, kültürleri hakkında bilgiler verilmiştir. Kutup canlıları animasyonumuzda kutup bölgeleri ile ilgili bilimsel ve ilginç bilgiler sunmuşlardır.

Çalışma sonucunda; öğrencilerin animasyonu ilgiyle izledikleri, Kutuplarla ilgili sorular sormaya ve araştırma yapmaya başladıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin animasyonu yakın çevrelerine de seyrettirmek istemeleri; yaygın etki ve sürdürülebilirlik açısından da hedeflenen amaçlara ulaşıldığını göstermektedir.

13.01.2023
-A +A