Kutup Seferlerinde Penguenler de İnceleniyor

Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi – İkili İş Birlikleri kapsamında 2018 - 2019 Antarktika Sezonu’nda gerçekleştirilen sefere; Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Latife ÇAKIR BAYRAM, yürütücülüğünü yaptığı “The cytological, microbiological and ophthalmic evaluation of samples of ocular surface from the Antarctic Peninsula penguins” başlıklı projesi ile katılım sağlamıştır. Proje kapsamında Antarktika Yarımadası kıyılarında, Şili bilim üsleri ve araştırma gemisinde çalışmalar yürütmüştür. Bilimsel örnekler olarak, toplamda 100 adet penguene ait oküler yüzey örnekleri toplamıştır.

Prof. Çakır, bölgede yaşayan bir Gentoo penguen’in (Pygoscelis papua) sağ gözünde ekzofitik bir doku saptamış ve bu penguenin her iki gözünden de mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler için örnekler almıştır. Yurdumuza dönüş sonrası örneklerin Mikrobiyolojik analizi ERÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda, Patolojik analizi ise ERÜ Veteriner Fakültesi, Patoloji Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.

Örneklerin mikrobiyolojik analizinde kültürel yöntem ile penguenin sağ gözünden 5 farklı bakteri izole edilmiştir. Elde edilen bakterilerin tanımlanması için fenotipik ve moleküler yöntemlerden yararlanılmıştır. Söz konusu bakterilerin 16S rRNA gen dizi analizi ve filogenetik analizleri sonucunda, GenBank veri tabanında bulunan sekans sonuçları ile %98.75’in altında benzerlik gösterdiği ve elde edilen 5 bakterinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir cins, tür veya taxa potansiyeline sahip bakteriler olduğu saptanmıştır. Bakterilerin 16S rRNA gen dizi analiz sonuçları GenBank’a kaydedilmiştir. Bu bakterilerin cins ve tür düzeyinde isimlerinin konulabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, bu bakterilere dünyada ilk defa Türk araştırmacılar tarafından isim verilecektir. Bu konu ile ilgili mikrobiyolojik ve patolojik bulguların detaylı olarak değerlendirildiği, elde edilen bakteriler ile ilgili ön verileri de içeren bir makale hazırlanmış olup, Science Citation Index bir dergide değerlendirme aşamasındadır.

Yeni cins, tür veya taxa olma potansiyeline sahip bu 5 bakteri, sadece bir penguen göz örneğine ait olup çalışmada toplanan 100 oküler yüzey örneğinin analizleri de devam etmektedir.

Not: Ulusal Antarktika Bilim Seferleri kapsamındaki tüm araştırmalar, Antarktika Çevre Koruma Protokolü çerçevesinde uygun ve doğru prosedürler ile yürütülmekte olup, çalışmalarda hiçbir canlıya zarar verilmemekte, sefer öncesi etik izinler de dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası belgeler onaydan geçmektedir.

Fotoğraflar

28.10.2020
-A +A