AB YENİ ARKTİK POLİTİKASINI YAYINLADI

Artan enerji ihtiyacı ve küresel iklim değişikliğinin etkisiyle kaybolan deniz buzlarının yeni kaynaklara erişime imkân vermesi, Arktik Bölgesi’ne olan ilgiyi her geçen gün arttırmaktadır. Dünya’nın en sığ denizi olan Arktik Okyanusu, küresel hidrokarbon rezervlerinin 1/3’inden fazlasını barındırırken, bu okyanusa kıyıdaş 8 ülkenin 3 tanesi Avrupa Birliği üyesi olup diğer 2 ülke de Avrupa Ekonomik Alanı’na dâhildir.

Arktik Bölgesi’nde aktivitelerin artması ulusal güvenlik ve enerji güvenliği ile ilgili konularında gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Avrupa Birliği, Arktik konularına ilişkin önceki Ortak Bildirimlerde ortaya konan ve Avrupa Birliği'nin Dış ve Güvenlik Politikası için 2016 Küresel Stratejisi ve Komisyonun siyasi önceliklerine dayanan politikasını temel alarak, Arktik konularına dahlini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere yayınlanan politikanın amacı ise,

  • Değişen jeopolitik ortamda barışçıl ve yapıcı diyalog ile iş birliğinin sürdürülmesine katkıda bulunmak. Arktik’i güvenli ve istikrarlı tutmak için, dış temaslarında Kuzey Kutbu meselelerini gündeme getirerek, bölgesel iş birliğini yoğunlaştırarak ve ortaya çıkan güvenlik sorunlarına ilişkin stratejik öngörüler geliştirmek;
  • İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ekolojik, sosyal, ekonomik ve politik zorlukları ele almak, iklim değişikliği ve çevresel bozulma ile mücadele etmek için güçlü adımlar atmak, çevre mevzuatı, siyah karbon ve donmuş toprağın erimesi konusunda ortak eylem yoluyla Arktik’i daha dirençli hale getirmek ve Arktik de dahil olmak üzere petrol, kömür ve gazın yerde kalması için baskı oluşturmak;
  • Kuzey Kutbu Bölgesi’nin sakinlerinin ve gelecek nesillerin yararına kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek; Yerli Halkların, kadınların, gençlerin ihtiyaçlarına odaklanmak ve geleceğe yönelik işlere ve mavi ekonomiye yatırım yapmak olarak belirlenmiştir.

13 Ekim 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan belgeye ulaşmak için tıklayınız.

15.10.2021
-A +A