3. Arktik Bilim Bakanlıkları Web Semineri Başladı

EPB tarafından 3. Arktik Bilim Bakanlıkları web semineri serisi gerçekleştirilmektedir. Bu seri (ASM3) EPB Temsilcileri, Japonya ve İzlanda iş birliğinde düzenlenmektedir.

Bu web semineri serisi, Arktik Bilim Bakanları bilim sürecinin şeffaflığını artırmak ve bilim insanlarına, Yerli Halklara ve paydaşlara, 2021 Mayıs ayında Tokyo, Japonya'da düzenlenecek Üçüncü Arktik Bilim Bakanları toplantısına kadar, bilim ve önerilen eylemlerle daha fazla ilgilenmeleri için ek fırsatlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Her web semineri kaydedilecek ve EPB YouTube kanalında kullanıma sunulacaktır.

ASM3 web semineri: Tanıtım web semineri

21 Ekim 2020, 13:00-14:00 UTC

ASM3 web semineri 1: Uluslararası Arktik Bilim Araştırmalarındaki Boşlukları ve Engelleri Ele Alma

11 Kasım 2020, 13:00-15:00 UTC

ASM3 web semineri 3: Tema 1, Gözlem: Gözlem Ağları; Veri paylaşımı - uygulamaya doğru

20 Ocak 2021, 13:00-15:00 UTC

ASM3 web semineri 4: Tema 2, Anlamak: Kuzey Kutbu'nun çevresel ve sosyal sistemleri ve küresel etkisi hakkında anlayış ve tahmin yeteneğini geliştirmek

17 Şubat 2021, 13:00-15:00 UTC

ASM3 web semineri 5: Tema 3, Yanıt: Sürdürülebilir gelişim; Güvenlik açığı ve dayanıklılığın değerlendirilmesi; Bilginin uygulanması

17 Mart 2021, 13:00-15:00 UTC

ASM3 web semineri 6: Tema 4, Güçlendirme: Kapasite geliştirme; Eğitim; Ağ oluşturma; Esneklik - yeni nesli hazırlayın

07 Nisan 2021, 13:00-15:00 UTC

ASM3 web semineri: Kapanış web semineri - Bakanlık Sonrası İnceleme: Ortak Açıklama ve Eylemler

09 Mayıs 2021, 13:00-15:00 UTC

Kaynak: http://www.europeanpolarboard.org/news/article/news/asm3-webinar-series-hosted-by-the-epb/

11.11.2020
-A +A