Biz Kimiz?

Ülkemizin Kutup bölgeleri ile olan ilintisi 16. yüzyılda Piri Reisin dünya haritasında Antarktika’ya en yakın Güney Amerika kıyılarının çizimi ile başlamıştır. Tarihsel süreç içinde bilimsel çalışmalar diğer ülke bayrakları altında ve/veya diğer ülkeler ile ortak seferlerle aktif olarak devam etmiştir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek ve finansörlüğünde, İTÜ PolReC koordinasyonunda 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Antarktika kıtasına ulusal bilimsel seferler düzenlenmiştir. 

2019 yılında TÜBİTAK MAM bünyesinde Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) kurulmuş olup kutup çalışmaları TÜBİTAK MAM KARE çatısı altında devam etmektedir.

-A +A